Art

Umetnost

Ljubav i poštovanje prema autentičnom iskustvu u butik hotelu. Beogradski vajar Gabriel Glid je hotel učinio umetničkim delom koje daleko nadmašuje dizajn enterijera. Njegove skulpture, otisci, fotografije i grafike su eskluzivno

postavljene širom hotela i, pored estetskog momenta, nadograđuju osećaj istinskog ekskluziviteta i pokazuju da je napravljen pravi zaokret u poređenju sa tradicionalnim hotelom.